Prvo čitanje:

Heb 5, 1-10

Premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Svaki veliki svećenik,
od ljudi uzet, za ljude se postavlja
u odnosu prema Bogu
da prinosi darove i žrtve za grijehe.
On može primjereno suosjećati s onima
koji su u neznanju i zabludi
jer je i sam zaogrnut slabošću.
Zato mora i za narod i za sebe
prinositi okajnice.
I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast,
nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Tako i Krist
ne proslavi sam sebe postavši svećenik,
nego ga proslavi Onaj koji mu reče:
“Ti si sin moj, danas te rodih”,
prema onome što pak drugdje veli:
“Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.”
On je u dane svoga zemaljskog života
sa silnim vapajem i suzama
prikazivao molitve i prošnje Onomu
koji ga je mogao spasiti od smrti.
I bi uslišan zbog svoje predanosti:
premda je Sin,
iz onoga što prepati, naviknu slušati
i, postigavši savršenstvo,
posta svima koji ga slušaju
začetnik vječnoga spasenja
— proglašen od Boga Velikim svećenikom
po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu:
“Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!”

“Žezlo tvoje moći
protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!”

“Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvoga junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.”

Zakleo se Gospodin i neće se pokajali:
“Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!”

Evanđelje:

Mk 2, 18-22

Zaručnik je s njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: “Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?”
Nato im Isus reče: “Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!”
“Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.”
“I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!”
Riječ Gospodnja.