Prvo čitanje:

Heb 6, 10-20

Ponuđena nada nama je kao pouzdano i čvrsto sidro.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Bog nije nepravedan
da bi zaboravio vaše djelo i ljubav
što je iskazaste njegovu imenu
posluživši i poslužujući svetima.
Želimo ipak da svatko od vas
sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost
za ispunjenje nade
te ne omlitavite,
nego budete nasljedovatelji onih
koji po vjeri i strpljivosti
baštine obećano.
Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje,
jer se nije imao kime većim zakleti,
zakle se samim sobom:
Uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te
i umnožiti, umnožit ću te.
I tako Abraham, strpljiv, postiže obećano.
Ljudi se doista kunu onim tko je veći
i zakletva im je, kao potkrepa,
kraj svake raspre.
Tako i Bog:
htio je baštinicima obećanja
obilatije pokazati nepromjenjivost svoje odluke
pa zato zajamči zakletvom
da bismo po dva nepromjenljiva čina
— u kojima je nemoguće da bi Bog prevario —
mi pribjeglice imali snažno ohrabrenje
da se držimo ponuđene nade.
Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše
što ulazi u unutrašnjost iza zavjese,
kamo je kao preteča za nas ušao Isus
postavši zauvijek Veliki svećenik
po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 111, 1-2.4-5.9.10c

Pripjev:

Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.

On posla spasenje svom narodu,
Savez svoj postavi zauvijek:
sveto je i strašno ime njegovo,
slava njegova ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Mk 2, 23-28

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: “Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?”
Isus im odgovori: “Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?”
I govoraše im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji, gospodar je subote!”
Riječ Gospodnja.