Prvo čitanje:

1 Sam 15, 16-23

Poslušnost je vrednija od žrtve.
Gospodin te je odbacio, da ne budeš više kralj.

Čitanje Prve knjige o Samuelu
U one dane: Samuel reče Saulu: “Stani da ti kažem što mi je noćas objavio Gospodin.” A on reče: “Govori!” Tada će Samuel: “Koliko god si malen sam u svojim očima, ipak si postao glavar Izraelovih plemena. Gospodin te pomazao za kralja nad Izaelom. Gospodin te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: “Idi, izvrši “herem” na tim grešnicima, na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.” Zašto nisi poslušao riječi Gospodnje? Zašto si se bacio na plijen i učinio ono što je zlo u Gospodnjim očima?”
Saul odgovori Samuelu: “Ja sam poslušao riječ Gospodnju: poduzeo sam pohod kamo me poslao, doveo sam Agaga, amalečkog kralja, i izvršio “herem” na Amalečanima. Ali je narod od plijena uzeo ovaca i goveda, i to najbolje na čemu se imao izvršiti “herem”, da žrtvuje Gospodinu, tvome Bogu, u Gilgalu.” A Samuel odvrati:
“Jesu li Gospodinu milije paljenice i klanice
nego poslušnost njegovu glasu?
Znaj, poslušnost je vrednija od žrtve,
pokornost je bolja od ovnujske pretiline.
Nepokornost je kao grijeh čaranja,
samovolja je kao zločin s idolima.
Ti si odbacio riječ Gospodnju, zato je Gospodin odbacio tebe, da ne budeš više kralj.”
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 50, 8-9.16b-17.21.23

Pripjev:

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

“Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzet junca,
ni jaraca iz tvojih torova.”
“Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?”
“Sve si to učinio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.”
“Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hodi stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.”

Evanđelje:

Mk 2, 18-22

Zaručnik je s njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: “Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?”
Nato im Isus reče: “Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!”
“Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.”
“I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!”
Riječ Gospodnja.