Prvo čitanje:

1 Sam 16, 1-13

Samuel pomaza Davida usred njegove braće, i Duh Gospodnji obuze Davida.

Čitanje Prve knjige o Samuelu
U one dane: Gospodin reče Samuelu: “Dokle ćeš tugovati zbog Saula, kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje više nad Izraelom? Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jeseju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.” A Samuel reče: “Kako bih mogao ići onamo? Saul će to čuti, i ubit će me!” Ali mu Gospodin odgovori: “Uzmi sa sobom junicu pa reci: “Došao sam da žrtvujem Gospodinu!” I pozovi Jeseja na žrtvu, a ja ću te sam poučiti što ćeš činiti: pomazat ćeš onoga koga ti kažem.”
Samuel učini kako mu je zapovjedio Gospodin. Kad je došao u Betlehem, gradske mu starješine dršćući dođu u susret i zapitaju: “Znači li tvoj dolazak dobro?” Samuel odgovori “Da, dobro! Došao sam da žrtvujem Gospodinu. Očistite se i dođite sa mnom na žrtvu!” Potom očisti Jeseja i njegove sinove i pozva ih na žrtvu.
Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: “Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!” Ali Gospodin reče Samuelu: “Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.” Zatim Jesej dozva Abinadaba i dovede ga pred Samuela. A on reče: “Ni ovoga Gospodin nije izabrao.” Tada Jesej dovede Šamu, ali Samuel reče: “Ni ovoga Gospodin nije izabrao.” Tako Jesej dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče: “Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.”
Potom zapita Jeseja: “Jesu li to svi tvoji sinovi?” A on odgovori: “Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.” Tada Samuel reče Jeseju: “Pošalji po njega, jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.” Jesej posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: “Ustani, pomaži ga: taj je!” Samuel uze rog s uljem, i pomaza ga usred njegove braće, i Duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 89, 20-22.27-28

Pripjev:

Nađoh Davida, slugu svoga.

Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim:
“Junaku stavih krunu na glavu,
izabranika iz naroda izdigoh.”
“Nađoh Davida, slugu svoga,
svetim ga svojim uljem pomazah,
da ruka moja svagda ostane s njime
i moja mišica da ga krijepi.”
“On će me zvati: “Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.”
A ja ću ga prvorođencem učiniti,
najvišim među kraljevima svijeta.”

Evanđelje:

Mk 2, 23-28

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: “Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?”
Isus im odgovori: “Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?”
I govoraše im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji, gospodar je subote!”
Riječ Gospodnja.