-->

Župa Uznesenja BDM Kaštel Lukšić

Službena stranica župe Kaštel Lukšić

17.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 6, 10-20

Ponuđena nada nama je kao pouzdano i čvrsto sidro.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Bog nije nepravedan
da bi zaboravio vaše djelo i ljubav
što je iskazaste njegovu imenu
posluživši i poslužujući svetima.
Želimo ipak da svatko od vas
sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost
za ispunjenje nade
te ne omlitavite,
nego budete nasljedovatelji onih
koji po vjeri i strpljivosti
baštine obećano.
Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje,
jer se nije imao kime većim zakleti,
zakle se samim sobom:
Uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te
i umnožiti, umnožit ću te.
I tako Abraham, strpljiv, postiže obećano.
Ljudi se doista kunu onim tko je veći
i zakletva im je, kao potkrepa,
kraj svake raspre.
Tako i Bog:
htio je baštinicima obećanja
obilatije pokazati nepromjenjivost svoje odluke
pa zato zajamči zakletvom
da bismo po dva nepromjenljiva čina
— u kojima je nemoguće da bi Bog prevario —
mi pribjeglice imali snažno ohrabrenje
da se držimo ponuđene nade.
Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše
što ulazi u unutrašnjost iza zavjese,
kamo je kao preteča za nas ušao Isus
postavši zauvijek Veliki svećenik
po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 111, 1-2.4-5.9.10c

Pripjev:

Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.

On posla spasenje svom narodu,
Savez svoj postavi zauvijek:
sveto je i strašno ime njegovo,
slava njegova ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Mk 2, 23-28

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: “Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?”
Isus im odgovori: “Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?”
I govoraše im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji, gospodar je subote!”
Riječ Gospodnja.

16.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 5, 1-10

Premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Svaki veliki svećenik,
od ljudi uzet, za ljude se postavlja
u odnosu prema Bogu
da prinosi darove i žrtve za grijehe.
On može primjereno suosjećati s onima
koji su u neznanju i zabludi
jer je i sam zaogrnut slabošću.
Zato mora i za narod i za sebe
prinositi okajnice.
I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast,
nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Tako i Krist
ne proslavi sam sebe postavši svećenik,
nego ga proslavi Onaj koji mu reče:
“Ti si sin moj, danas te rodih”,
prema onome što pak drugdje veli:
“Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.”
On je u dane svoga zemaljskog života
sa silnim vapajem i suzama
prikazivao molitve i prošnje Onomu
koji ga je mogao spasiti od smrti.
I bi uslišan zbog svoje predanosti:
premda je Sin,
iz onoga što prepati, naviknu slušati
i, postigavši savršenstvo,
posta svima koji ga slušaju
začetnik vječnoga spasenja
— proglašen od Boga Velikim svećenikom
po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu:
“Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!”

“Žezlo tvoje moći
protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!”

“Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvoga junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.”

Zakleo se Gospodin i neće se pokajali:
“Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!”

Evanđelje:

Mk 2, 18-22

Zaručnik je s njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: “Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?”
Nato im Isus reče: “Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!”
“Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.”
“I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!”
Riječ Gospodnja.

15.01.2017

Prvo čitanje:

Iz 49, 3.5-6

Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.

Čitanje knjige proroka Izaije
Gospodin mi reče: “Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!” A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: “Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.”
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40, 2.4.7-10

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: “Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Drugo čitanje:

1Kor 1, 1-3

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 1, 29-34

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.”
I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.”
Riječ Gospodnja

14.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 4, 12-16

Pristupajmo smjelo Prijestolju milosti.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Živa je Riječ Božja i djelotvorna;
oštrija je od svakoga dvosjekla mača;
prodire dotle da dijeli dušu i duh,
zglobove i moždinu
te prosuđuje nakane i misli srca.
Nema stvorenja njoj skrivena.
Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno
očima Onoga komu nam je dati račun.
Imajući dakle velikoga Velikog svećenika
koji prodrije kroz nebesa
— Isusa, Sina Božjega —
čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva Velikog svećenika
koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima,
nego poput nas iskušavana svime,
osim grijehom.
Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti
da primimo milosrđe
i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 8-10.15

Pripjev:

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Savršen je Zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan je strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti su sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Riječi ti usta mojih omiljele,
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim,
Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Evanđelje:

Mk 2, 13-17

Nisam došao zvati pravednike, nego grješnike.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: “Pođi za mnom!” On usta i pođe za njim.
Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: “Zašto jede s carinicima i grešnicima?” Čuvši to, Isus im reče: “Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.”
Riječ Gospodnja.

13.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 4, 1-5. 11

Pohitimo ući u taj Počinak!

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Bojmo se,
dok ostaje obećanje o ulasku u njegov Počinak,
da se za koga od vas ne bi utvrdilo
kako je zakasnio.
Jer nama je naviještena blagovijest kao i njima,
ali njima Riječ poruke nije uskoristila
jer se vjerom nisu pridružili
onima koji su poslušali.
U Počinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo,
prema onom što je rekao:
“Tako se zakleh u svom gnjevu:
Nikad neće ući u moj počinak”,
premda su djela od postanka svijeta dovršena.
Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako:
“I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.”
A ovdje opet:
“Nikad neće ući u moj počinak.”
Pohitimo dakle ući u taj Počinak
da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 78, 3.4bc.6c-8

Pripjev:

Ne zaboravite djela Božjih!

Ono što čusmo i saznasmo,
što nam kazivahu oci,
predat ćemo budućem koljenu:
slavu Gospodnju i silu njegovu.

Da ustanu i djeci svojoj kazuju
da u Boga ufanje svoje stave
i ne zaborave djela Božjih,
već da vrše zapovijedi njegove.

Kako ne bi bili, kao oci njihovi,
naraštaj buntovan, prkosan —
naraštaj srcem nestalan
i duhom Bogu nevjeran.

Evanđelje:

Mk 2, 1-12

Vlastan je Sin Čovječji otpuštati grijehe na zemlji.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Isus nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, pročulo se da je u kući. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ.
I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao.
Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: “Sinko! Otpuštaju ti se grijesi!”
Sjedjeli su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi: “Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?”
Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi pa će im: “Što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše? Reći uzetomu “Otpuštaju ti se grijesi” ili reći: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi? Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” Tada reče uzetome: “Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!” I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.
Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: “Takvo što nikad još ne vidjesmo!”
Riječ Gospodnja.

12.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 3, 7-14

Hrabrite jedni druge dok još odjekuje ono Danas!

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Kao što veli Duh Sveti:
“Danas ako glas mu čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskušenja u pustinji
gdje me kušnjom iskušavahu očevi vaši
premda gledahu djela moja četrdeset godina.
Zato mi dodija naraštaj onaj
pa rekoh: Uvijek su nestalna srca
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu:
Nikad neće ući u moj počinak!
Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas
srce bilo opako, nevjerno,
odmetnulo se od Boga živoga.
Pače hrabrite jedni druge dan za danom
dok još odjekuje ono Danas
da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom.
Doista, sudionici smo Kristovi postali
ako, dakako, ono prvo imanje
stalnim sačuvamo.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 95, 6-11

Pripjev:

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
“Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.”

“Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
pa rekoh: Narod su nestalna srca,
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu:
Nikad neće ući u moj počinak!”

Evanđelje:

Mk 1, 40-45

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!” Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!” I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi: “Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo”. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

11.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 2, 14-18

Trebalo je da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso,
i sam on — Krist —
tako postade u tome sudionikom
da smrću obeskrijepi onoga
koji imaše moć smrti, to jest đavla,
pa oslobodi one koji — od straha pred smrću —
kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
Ta ne zauzima se dašto za anđele,
nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.
Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan,
da milosrdan bude
i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu
kako bi okajavao grijehe naroda.
Doista, u čemu je iskušan trpio,
može iskušavanima pomoći.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 1-4.6-9

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

Evanđelje:

Mk 1, 29-39

Ozdravio je mnoge koje su mučile razne bolesti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike — a bijahu mnogi i razne im bolesti — i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: “Svi te traže.” Kaže im: “Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.” I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Riječ Gospodnja.

10.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 2, 5-12

Dolikovalo je da po patnjama do savršenstva dovede Početnika spasenja.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Bog nije anđelima podložio budući svijet
o kojem govorimo.
Netko negdje posvjedoči:
Što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš.
Ti ga tek za malo učini manjim od anđela,
slavom i časti njega ovjenča,
njemu pod noge sve podloži.
Kad mu, doista, sve podloži,
ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo.
Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,
ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa,
vidimo zbog pretrpljene smrti
slavom i časti ovjenčana
da milošću Božjom bude svakome na korist
što je on smrt okusio.
Dolikovalo je doista
da Onaj radi kojega je sve
i po kojemu je sve
— kako bi mnoge sinove priveo k slavi —
po patnjama do savršenstva dovede
Početnika njihova spasenja.
Ta i Posvetitelj i posvećeni — svi su od jednoga!
Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,
kad veli:
Braći ću svojoj naviještat ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 8, 2a.5-9

Pripjev:

Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

Gospodine, Bože naš,
divno li je ime tvoje po svoj zemlji!
Što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjini od anđelâ,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.

Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.

Evanđelje:

Mk 1, 21-28

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”
Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.”
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.

08.01.2017

Prvo čitanje:

Iz 42, 1-4.6-7

Evo sluge mojega, miljenika duše moje!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo Govori Gospodin:
“Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.”
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10

Pripjev:

Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,
prinesite Gospodinu slavu njegova imena,
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama,
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili,
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
Gospodin nad vodama stoluje,
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Drugo čitanje:

Dj 10, 34-38

Gospodin ga pomaza Duhom Svetim

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Petar prozbori i reče: “Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se ne boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kris

Evanđelje:

Mt 3, 13-17

Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: “Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?” Ali mu Isus odgovori: “Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!” Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!”
Riječ Gospodnja.

09.01.2017

Prvo čitanje:

Heb 1, 1-6

Bog nam progovori u Sinu.

Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina
Bog nekoć govoraše ocima u prorocima;
konačno, u ove dane,
progovori nama u Sinu.
Njega postavi baštinikom svega,
Njega po kome sazda svjetove.
On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova
te sve nosi snagom riječi svoje,
pošto očisti grijehe,
sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
postade toliko moćniji od anđela
koliko je uzvišenije nego oni baštinio Ime.
Ta kome od anđela ikad reče:
Ti si sin moj,
danas te rodih;
ili pak:
Ja ću njemu biti otac,
a on će meni biti sin.
A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori:
Nek pred njim nice padnu
svi anđeli Božji.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1.2b.6.7c.9

Pripjev:

Poklonite mu se svi anđeli njegovi!

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Pravda i pravo
temelj su prijestolja njegova.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Poklonite mu se, svi anđeli!

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji —
nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Evanđelje:

Mk 1, 14-20

Obratite se i vjerujte evanđelju!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
“Ispunilo se vrijeme,
približilo se kraljevstvo Božje!
Obratite se i vjerujte evanđelju!”
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!” Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima, i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.

© 2019 Župa Uznesenja BDM Kaštel Lukšić

Autor teme Anders Noren
Temu prilagodio Nino Biuk